BETAFerm

Vytlačiť

Popis technológie

BETAFerm je nová technológia, ktorá bola vyvinutá a navrhnutá v laboratóriách na Slovensku. Predstavuje nový spôsob spracovania tradičných cereálnych surovín, ale rovnako aj menej tradičných surovín akými sú strukoviny, či olejniny a tiež vedľajších produktov a zlomkov. Účelom technológie je zvýšenie efektivity, kvality a inovačný potenciál pri výrobe produktov, čím BETAFerm prispieva k eliminácií výrobných strát, znižovaniu výrobných nákladov pri udržateľnej kvalite výrobného procesu vrámci pekárskeho a celkovo cereálneho priemyslu.

Princípom je spracovanie základných funkčných zložiek cereálií čisté biologickým spôsobom, metódou intenzívnej cielenej fermentácie. Výsledkom sú produkty špecifického zloženia s vlastnosťami, ktoré podľa spôsobu využitia a typu zlepšujú kvalitu, výťažnosť, či efektivitu a zároveň podporujú inovatívnosť a originalitu výroby.

Hlavné spôsoby využitia:

- Spracovanie vedľajších produktov, nepodarkov a nadrodukcie

- Výroba gélov a prípravkov z cereálií, olejnín, okopanín, zeleniny a ovocia

- Výroba múčnych gélov, fermentovaných múk, zákvasov a kvasov

Princíp práce zariadenia:

Princíp procesu výroby jednotlivých produktov BETAFerm je presne opísaný v produktových listoch. Pri ich výrobe sa uplatňujú individuálne zostavené špeciálne fermentačné prípravky, ktoré sa dávkujú v presne predpísanom množstve. Dávkovanie fermentačných prípravkov je stanovené v závislosti od typu produktu.

Fermentor BETAFerm pracuje plne automaticky, je ovládaný prostredníctvom grafickej dotykovej obrazovky (v závislosti na prevedení s PC), na ktorom si obsluha zvolí jeden z dostupných prednastavených programov pre spracovanie určených surovín. Podľa zvoleného programu sa následne dávkujú suroviny a fermentačné médiá podľa postupu v produktových listoch. Po nadávkovaní surovín a fermentačných prípravkov sa spustí príslušný program a fermentácia prebehne automaticky bez obsluhy za 4 až 24 hodín (podľa typu výrobku a zvoleného programu). Po ukončení procesu je možné produkt skladovať minimálne 3 až 14 dní, alebo priamo dávkovaťdo výrobkov ako jednu z receptúrnych surovín.

Deklarácia produktov vo výrobkoch :

Fermentačné prípravky pracujú na princípe biologických procesov, ktoré sa bežne odohrávajú aj pri biologickej transformácií v prírode, obdobne ako sa v pekárskom priemysle vyrábajú kvasy. Fermentačné zmesi sú potravinársky nezávadné látky biologického pôvodu povolené pre použitie v potravinách v celej EU (v zmysle vyhlášky ES 1332/2008, ES 1333/2008, ES 1129/2011 a ES 1169/2011), bez pridaných chemických látok a bez nežiadúcich či „zdraviu škodlivých" vedľajších produktov.

Výsledný produkt z technologického procesu BETAFerm, je po ukončení procesu tepelne ošetrený, čím sa zvyšuje jeho trvanlivosť a mikrobiologická stálosť. Fermentačné prípravky či fermentovaný produkt, ako surovina pre ďalšiu výrobu, nie sú prídavnou látkou do potravín a teda nie sú deklarované ako „Éčka".

Popis produktov BETAFerm SELASweet

 

BETASweet

 

Je produkt určený najmä pre sladké a tukové pšeničné cestá ale aj pre cestá na bežné pečivo. Aplikáciou prípravku Betasweet je možné nahradzovať sladidlá v receptúrach, čím sa znížia náklady na výrobu, ale zároveň sa zvýši aj celková kvalita a výťažnosť ciest.

Surovina

vedľajšie produkty z výroby, alebo všetky druhy pšeničných múk

Fermentačný prípravok

BETA-ST a BETA-WP podľa produktového listu

Čas prípravy

6-8 hodín

Dávkovanie do rec.

v závislosti na receptúre výrobku

Trvanlivosť

minimálne 10 -14 dní pri skladovaní do +15°C v uzavretých nádobách

Vzhľad

      žltohnedá až svetlohnedá

Vôňa a chuť

     kvapalina nasladlá chuť, vôňa po použitých surovinách

Benefity

 • zníženie nákladov na spotrebu sladidiel
 • zvýšenie pevnosti a pružnosti cesta
 • zvýšenie výťažnosti v závislosti od receptúry do 8,0 % na hmotnosť múk
 • zlepšenie trvanlivosti výrobkov
 

 

BETAPro

 

BETAPro je produkt, ktorý je primárne určený najmä pre chlebové cestá, ale je možné v tejto forme preskladniť materiál pri potrebe zúžitkovania väčších množstiev vedľajších produktov z výroby. V tom prípade vedľajšie produkty môžu byť spracovené na BETAPro a použité neskôr vo forme suroviny pre ďalšiu produkciu napr. BETASweet, BETAFill, alebo BETAgel. BETAPro je možné použiť aj do sladkých a tukových ciest ako aj do bežného pečiva.

Surovina      vedľajšie produktz y výroby, alebo všetkz druhy pšeničných múk
Fermentačná príp.      BETA-TP a BETA-WP podľa produktového listu
Čas prípravy      4 - 5 hodín
Dávkovanie do rec.      v závislosti na receptúre
Trvanlivosť      Minimálne 10 - 14 dní pri skladovaní do +15 °C v uzavretých nádobách
Vzhľad      žltohnedá až svetlohnedá viskózna kvapalina neutrálna
Vôňa a chuť      neutrálna chuť a vôňa po použitých surovinách
Benefity
 • zjemnenie štruktúry striedky
 • zvýšenie lesklosti a farebnosti kôrky
 • zlepšenie vlastností a pevnosti kôrky

 

 

BETAGm

BETAGm je produkt na báze celých zŕn z cereálií a/alebo strukovín pre použitie vo všetkých celozrnných produktoch. Výsledný produkt môže byť pripravený z rôznych zrnín alebo semien pre sladké aj slané cestá. Tento produkt je charakteristický obsahom celých zŕn a zlomkov, výrazne zvyšuje výťažnosť a vláčnosť ciest. V pekárskych výrobkoch sa po aplikácii produktu dosahuje vyššia vláčnosť, trvanlivosť a výťažnosť.

Surovina

Celé zrná cereálií / strukovín a semená (vedľajšie produkty z výroby a múky je tiež možné zapracovať podľa produktových listov)

Fermentačný prípravok

BETAGrn a BETA-WP podľa produktového listu

Čas prípravy

do 5 hodín

Dávkovanie do rec.

v závislosti na receptúre

Trvanlivosť

minimálne 10 - 14 dní pri skladovaní do +15°C v uzavretých nádobách

Vzhľad

žltá až hnedá zmes zrnín, podľa použitých surovín

Vôňa a chuť

chuť a vôňa po použitých surovinách

Benefity
 • viditeľný obsah zrna a semien v priereze výrobku
 • mäkké zrná bez tvrdnutia (zrná aj po zapečení ostávajú mäkké)
 • zlepšenie trvanlivosti, výťažnosti a vláčnosti výrobkov
 • osobitá aréma a chuť

 

BETAGelF a BETAGel

BETAGe\F je produkt ktorý obsahuje prospešné potravinárske fermentačné a probiotické kultúry, ktoré gélom pridávajú arómu, chuť ale aj vláčnosť a textúru. BETAGelF a BETAGel sú dva rôzne produkty. Prvým je fermentovaný gél celozrnný z raže a/alebo pšenice alebo fermentovaný gél z vedľajších produktov a zrnín. Druhý produkt vytvárajú špecificky zgélovatené celozrnné hmoty z raže, pšenice, strukovín či olejnín (sója, slnečnica a iné.). Produkty sú určené pre sladké, ale aj pre bežné pečivo a chlebové cestá. Aplikáciou produktov do receptúr sa výrazne zvyšuje výťažnosť, textúra striedky aj kôrky, ale aj trvanlivosť výrobkov.

Surovina Zrná cereálií produkty z výrobý, múky
Fermentačná príp. BETA-GLH1 až GLH3, podľa produktového listu
Čas prípravy 14 až 24 hodín
Dávkovanie do rec. v závislosti na receptúre výrobku
Trvanlivosť 3 - 14 dní pri skladovaní do +15°C v uzavretých nádobách
Vzhľad žltý aý svetlohnedý gél v závislosti od použitých surovín
Vôňa a chuť mierne kzslá alebo neutrálna chuť a vôňa typická po použitých surovinách
Benefity
 • zvýšenie výťažnosti v závislosti od receptúry
 • zvýšenie trvanlivosti výrobkov
 • zvláčnenie cesta a osobitná textúra

 

 

Fermentačné médiá / prípravky

BETAFerm technológia bola vyvinutá na naturálnych princípoch a surovinách, ktoré sa bežne vyskytujú aj vo voľnej prírode. Produkty BETAFerm nie je potrebné deklarovať ako prídavné látky do potravín a ich použitie vo finálnom výrobku sa deklaruje len ako kvas, alebo pri niektorých produktoch BETAFerm nie je deklarácia podľa nariadenia ES 1333/2008, 1332/2008 a ES 1169/2011 povinná (spôsob deklarácie jednotlivých typov BETAFerm produktov na spotrebiteľských obaloch finálnych výrobkov nájdete v produktových listoch). Každý z fermentačných prípravkov je navrhnutý pre dosiahnutie cielených zmien vo finálnom výrobku prirodzeným spôsobom, ktoré za bežných podmienok prebiehajú len veľmi pomaly alebo vôbec. Takto vzniká nová kvalita priamo u Vás vo výrobe.

K výrobe jednotlivých produktov sa používajú špecificky vyvinuté fermentačné prípravky a to samostatne alebo v kombinácií. Presnú kategorizáciu fermentačných prípravkov k produktom obsahuje nasledujúca tabuľka:

Fermentáčné prípravky

Prod

ukty

BETASweet

BETAPro

BETAGrn

BETAGel

BETAGelF

 

BETA ST

X

 

 

 

 

4 mesiace

BETA WP

X

X

0

0

0

4 mesiace

BETA PT

 

X

0

 

 

4 mesiace

BETA FT

 

 

X

X

0

4 mesiace

BETA GLH1

 

 

0

 

X

2 mesiace

BETA GLH2

 

 

 

 

X

2 mesiace

BETA GLH3

 

 

 

 

X

2 mesiace

 
 

 

 

X - Použitie je vždy potrebné

0 - Použitie je potrebné v závislosti od spracovávanej suroviny (múka, zrno, vedľajšie produkty, iné...), alebo ako možnosť zlepšenia produktu.

Fermnetačné médiá sú distribuované ako kvapalné alebo tuhé prípravky v baleniach po 1 kg až 15 kg. Doba skladovania je minimálne 1 až 4 mesiace, v závislosti od druhu prípravku, pri teplote do 15°C. Dávkovanie je uvedené v produktových listoch.

Popis technológie Fermentor BETAFerm

Fermentor BETAFerm bol navrhnutý pre prípravu a spracovanie surovín v potravinárskom priemysle. Fermentor je kombinované plnoautomatické zariadenie prispôsobené pre prácu vo výrobe. Je ovládaný prostredníctvom grafickej dotykovej obrazovky, na ktorej obsluha (operátor) môže navoliť jeden z prednastavených programov pre výrobu určeného produktu. Podľa zvoleného programu sa následne dávkujú suroviny a fermentačné prípravky podľa produktových listov. Po spustení konkrétneho programu a uzavretí zariadenia prebehne fermentačný cyklus resp. výrobný proces v zariadení automaticky podľa programu za 4 až 8 hodín.

Počas práce fermentora zariadenie monitoruje prevádzkové parametre výrobného cyklu a reguluje proces. Po ukončení programu je možné fermentor vyprázdniť a pripraviť na ďalšie použitie. Produkt je vhodné skladovať v uzavretých nádobách pri teplotách do 15°C, alebo priamo dávkovať do výrobkov ako surovinu.

Fermentor sa skladá z podvozku, fermentačnej nádoby vrátane motorických častí, ohrevu, chladiaceho okruhu s vyrovnávacou nádobou, riadiacej a regulačnej elektroniky a softvéru. Je napájaný štandardným trojfázovým elektrickým rozvodom 400 V / 32 A. Ohrev je zabezpečený elektricky alebo rozvodom ostrej pary (podľa požiadavky). Všetky zariadenia môžu byť vybavené stacionárnym, alebo mobilným podvozkom s kolieskami, alebo stacionárom na stenu.

Fermentory sú vyrábané s kapacitou 250 l,450 l,800 l, a 1200 l vnútorného objemu. K dispozícií je niekoľko variantov výbavy a príslušenstva ako napr.: skladovacie a temperovacie nádoby, podávače, drviče a i. (informácie na vyžiadanie). Každé zariadenie je možné dodať podľa individuálnych požiadaviek.

 

TECHNOPEK s.r.o. Generálny distribútor pre SR

Technopek s.r.o. Športová 5, 900 42 Dunajská Lužná, E-mail: info@technopek.sk, Tel.:+421 2 635 363 07, Fax: +421 2 635 363 08
side managed by Technopek s.r.o.
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews/