Aróma technológie - AS

Vytlačiť

Produkt vyrábaný s touto novou technológiou, kedy je ražná múka a štartér rozmiešaná s vodou (TA300 = pomer múka: voda 100: 200) a zohriata v zariadení po dobu 3 hodín na 65 ° C. Vďaka tomuto procesu sa dosiahne hnedého prírodného zafarbenia AromaStück ® a ďalej je potom dosiahnutá významné sladká sladová chuť. Uvedené je predovšetkým docielené vďaka tvorbe maltózy v priebehu enzymatickej reakcie, ktorá prebieha v produkčnej fáze procesu. Vďaka enzymatickému procesu a zahriatia zmesi tiež dochádza k vyššej absorpcii vody a jej pevnému naviazabiu.

AromaStück s múkou a celým zrnom


Rovnakým spôsobom môže byť pripravený AromaStück ® so zámenou múky za celé zrno, ci olejniny ako je sója, ľan, sezam atď. Tu je dôležité po produkčnej fáze zvýšiť teplotu na 85 ° C pre kompletné zmäknutie a dobré naviazanie vody  aj stredom zrna.

Výhody použitia aroma technologie:

 • Stabilita aróma zmesi 24 hod bez chladenia - 48 hodín s chladením
 • Predĺženie čerstvosti
 • výrazná aróma a chuť
 • Možná kombinacia s dalšími predstupňami
 • Vyššia dosahovaná výťažnost
 • Tvorba unikátnych receptúr


Výroba AromaStück

1. Váženie surovín                  2. Miešanie                           3. Zahrievanie                      4. Vypúšťanie

Váženie surovínmiešaniezahrievanievypúšťanie

 

 

 

 

 

 

Doba enzymatického procesu 3 hodiny, pri teplote 65°C

Možné dalšie suroviny pre výrobu AromaStück               AromaStück

Hodnoty konečného Aroma stupne:

 • Výtažnost TA 300
 • Stabilita 24 hodin, bez chladenia
 • Stabilita 48 hodin s chladením, doba strojného chladenia – 3 hod ( 65°C -> 12 °C )

Dávkovanie aroma zmesí do cesta:

V závislosti od druhu výrobku:
5 - 25% múky v aróma zmesi / 100 kg múky = 15 - 75 kg Aróma zmesi / 100 kg múky

Príklady použitia aróma zmesí:

Možnosti použitia arómy

Výrobné zariadenia:

Solo stroje                                                         Automatické systémy

výrobné zariadenia

100 - 500 kg / dávka                                                 500 - 1000 kg / dávka

Výhody zariadenia:

 • Automatické dávkovani    e do miešacieho centra            
 • Možnost  vzdialeného servisu vrátane technologickej podpory
 • Dlhá životnosť a vysoká kvalita strojného spracovania


Garancia firmy IsernHäger:


Systémy firmy IsernHäger sú vyvinuté technologickými odborníkmi. Hlavný dôraz kladieme na perfektné funkciu, spoľahlivosť, bezpečnosť a hygienu prevádzky.
 

Technopek s.r.o. Športová 5, 900 42 Dunajská Lužná, E-mail: info@technopek.sk, Tel.:+421 2 635 363 07, Fax: +421 2 635 363 08
side managed by Technopek s.r.o.
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews/