Živé chlebové kvasy - IBF

Vytlačiť

Výroba IBF kvasu:

1) múka+ kultúra+ voda                                                                                          2) chlieb + voda + múka + 1)

Doba fermentácie konečného kvasu 42 hodín, pri teplote 28 ° C

Hodnoty konečného kvasu:

Konečný kvas má v porovnaní s ostatnými kvasmi vyššie hodnoty kyslosti a nižšie hodnoty pH. Aby sme dosiahli primeranú príjemnú chuť chleba, znižujeme podiel kvasu k cestu. To znamená menej kvasu do cesta = viac odlievanej vody do cesta. Táto okolnosť umožňuje lepšie regulovať teplotu cesta v lete alebo v zime .. Lepšie vyhovuje pre ďalšie receptúrne prídavky napríklad aromatických stupňov alebo zápary.

 

 

Dávkovanie kvasu do cesta:

Pšeničné: 3 - 6% prekvasenej múky = 6 - 12 kg kvasu / 100 kg múky
Pšenično ražné: 6 - 13% prekvasenej múky = 12 - 26 kg kvasu/100 kg múky
Ražno pšeničné: 13 - 19% prekvasenej múky = 26 - 38 kg kvasu/100 kg múky
Ražnej: 19 - 23% prekvasenej múky = 38 - 46 kg kvasu/100 kg múky

Príklady použitia kvasu:

Zariadenia na výrobu chlebových kvasov:

Solo stroje                                                                                                                         Automatické systémy

30 – 1000 kg kvasu/deň                                                                                                    1 – 20 t kvasu/deň

Výhody zariadenia:

  • Automatické dávkovanie            
  • Možnosť vzdieleného servisu vrátane technologickej podpory
  • Dlhá životnosť a vysoká kvalita strojného spracovania
     

Garancia firmy IsernHäger:


Systémy firmy IsernHäger sú vyvinuté technologickými odborníkmi. Hlavný dôraz kladieme na perfektné funkciu, spoľahlivosť, bezpečnosť a hygienu prevádzky.

Technopek s.r.o. Športová 5, 900 42 Dunajská Lužná, E-mail: info@technopek.sk, Tel.:+421 2 635 363 07, Fax: +421 2 635 363 08
side managed by Technopek s.r.o.
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews/