DIOSNA

Vytlačiť

DIOSNA Dierks & Söhne GmbH

Firmu DIOSNA založil jej zakladateľ Friedrich Dierks spolu so svojim obchodným partnerom v roku 1885 v Osnabrücku.

    Filozofia firmy DIOSNA sa v priebehu jej viac ako 125 ročnej histórie
prakticky nezmenila: „ my vyvíjame technológie, ktoré posúvajú našich zákazníkov vždy krok dopredu .„
Kooperácia s inštitútmi a vysokými školami prináša firme impulzy pre nový vývoj. Nové skúšobné zariadenia pomáhajú zavádzať do praxe nielen techniku, ale aj receptúry.

Krátko z histórie firmy Diosna, Dierks & Söhne GmbH:

  • 01.10.1885 založená v severonemeckom Osnabrücku ( Dolné Sasko)
  • 1911 patent na točipákový miešací stroj ( Hubkneter ), ktorý je vo výrobnom programe Diosny doteraz .
  • V 50.-tich rokoch 20. storočia zakladá Diosna oddelenie „Chemiemaschinen“, ktoré vyrába stroje a zariadnia pre chemický a najmä farmaceutický priemysel.
  • 1971 – Diosna patentovala miešací stroj Wendelkneter, tento miešací princíp sa mimoriadne úspešne celosvetovo presadil pri priemyselnej výrobe cesta.
  • 1994 prevzala Diosna výrobcu miešacích strojov OASE GmbH, čím rozšírila svoj výrobný program
  • 2001 prevzala Diosna významného výrobcu miešacích strojov firmu BOKU Maschinenfabrik GmbH a posilnila svoj trhový podieľ jedničky na nemeckom a Európskom trhu.



     V súčasnosti je firma Diosna jedným zo svetových lídrov vo výrobe a predaji miešacích strojov a zariadení pre pekársky, cukrársky a tiež i farmaceutický priemysel. Obchodní partneri Diosny pôsobia prakticky na všetkých kontinentoch. Obzvlášť veľký záujem o zariadenia Diosna prejavujú technologicky vyspelé krajiny s vysokými nárokmi na kvalitu  a s tradíciou spotreby chleba.
Významnou mierou prispela Diosna k rozvoju remeselných a priemyselných pekární vo východnej Európe. Za posledných 20 rokov Diosna dodávala tisícky miešacích strojov a zariadení do tohto teritória. Zákazníci oceňujú spoľahlivosť, kvalitu, technologickú vyspelosť a dostupnosť servisu a náhradných dielov strojov značky Diosna.
Na Slovenskom trhu je Diosna prezentovaná takmer 400 miešacími strojmi, od malých laboratórnych až po priemyselné robotizované zariadenia na plnoautomatizovanú výrobu cesta. K slovenským zákazníkom firmy Diosna patria prakticky všetci lídry medzi remeselnými a najmä priemyselnými pekárňami. Od roku 1990 je oficiálnym zástupcom firmy Diosna na slovenskom trhu firma Technopek s.r.o.

Technopek s.r.o. Športová 5, 900 42 Dunajská Lužná, E-mail: info@technopek.sk, Tel.:+421 2 635 363 07, Fax: +421 2 635 363 08
side managed by Technopek s.r.o.
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews/